Tư vấn dự án 1

Ms. Hoa : 097 5352 885

Tư vấn dự án 2

Ms. Quỳnh : 0974 227 281

Tư vấn dự án 3

Mr. Thành : 0165 888 6996

 

Nội thất khu lễ tân

Quầy lễ tân LT-021

Quầy lễ tân LT-021

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-011

Quầy lễ tân LT-011

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-010

Quầy lễ tân LT-010

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-09

Quầy lễ tân LT-09

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-08

Quầy lễ tân LT-08

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-07

Quầy lễ tân LT-07

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-06

Quầy lễ tân LT-06

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-05

Quầy lễ tân LT-05

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-04

Quầy lễ tân LT-04

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-03

Quầy lễ tân LT-03

Giá bán: 3,950,000 VNĐ

Nội thất phòng giám đốc

Bàn giám đốc DT3012V8

Bàn giám đốc DT3012V8

Giá bán: 11,399,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT3212V7

Bàn giám đốc DT3212V7

Giá bán: 12,614,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2411V6

Bàn giám đốc DT2411V6

Giá bán: 9,964,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H26

Bàn giám đốc DT2010H26

Giá bán: 3,604,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H35

Bàn giám đốc DT2010H35

Giá bán: 3,731,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H37

Bàn giám đốc DT2010H37

Giá bán: 3,912,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H40

Bàn giám đốc DT2010H40

Giá bán: 4,335,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H12

Bàn giám đốc DT1890H12

Giá bán: 3,063,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H14

Bàn giám đốc DT1890H14

Giá bán: 3,020,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H15

Bàn giám đốc DT1890H15

Giá bán: 3,254,000 VNĐ

Sofa Cao cấp

Sofa da cao cấp Ard205

Sofa da cao cấp Ard205

Giá bán: 0 VNĐ
Sofa da cao cấp SF206

Sofa da cao cấp SF206

Giá bán: 0 VNĐ
Sofa da cao cấp SF60

Sofa da cao cấp SF60

Giá bán: 19,398,000 VNĐ
Bộ ghế Sofa SF005

Bộ ghế Sofa SF005

Giá bán: 16,588,000 VNĐ
Bộ ghế Sofa SF006

Bộ ghế Sofa SF006

Giá bán: 17,424,000 VNĐ
Bộ Salon SF72

Bộ Salon SF72

Giá bán: 9,800,000 VNĐ
Sofa văn phòng FM-113

Sofa văn phòng FM-113

Giá bán: 5,520,000 VNĐ
Sofa văn phòng FM-114

Sofa văn phòng FM-114

Giá bán: 5,665,000 VNĐ

Vách ngăn

Nội thất quán Bar-Cafe

Ghế quầy bar SB 29

Ghế quầy bar SB 29

Giá bán: 1,035,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 27

Ghế quầy bar SB 27

Giá bán: 1,035,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 22

Ghế quầy bar SB 22

Giá bán: 968,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB21 (SB21G)

Ghế quầy bar SB21 (SB21G)

Giá bán: 1,066,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 10

Ghế quầy bar SB 10

Giá bán: 741,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 09

Ghế quầy bar SB 09

Giá bán: 549,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 07

Ghế quầy bar SB 07

Giá bán: 164,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 06

Ghế quầy bar SB 06

Giá bán: 294,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 04

Ghế quầy bar SB 04

Giá bán: 393,000 VNĐ

Tư vấn Ardeco