Tư vấn dự án 1

Ms. Hoa : 097 5352 885

Tư vấn dự án 2

Ms. Quỳnh : 0974 227 281

Tư vấn dự án 3

Mr. Thành : 0165 888 6996

 

Nội thất khu lễ tân

Quầy lễ tân LT-021

Quầy lễ tân LT-021

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-011

Quầy lễ tân LT-011

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-010

Quầy lễ tân LT-010

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-09

Quầy lễ tân LT-09

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-08

Quầy lễ tân LT-08

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-07

Quầy lễ tân LT-07

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-06

Quầy lễ tân LT-06

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-05

Quầy lễ tân LT-05

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-04

Quầy lễ tân LT-04

Giá bán: 3,950,000 VNĐ
Quầy lễ tân LT-03

Quầy lễ tân LT-03

Giá bán: 3,950,000 VNĐ

Nội thất phòng giám đốc

Bàn giám đốc DT3012V8

Bàn giám đốc DT3012V8

Giá bán: 9,999,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT3212V7

Bàn giám đốc DT3212V7

Giá bán: 10,799,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2411V6

Bàn giám đốc DT2411V6

Giá bán: 7,899,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H26

Bàn giám đốc DT2010H26

Giá bán: 3,539,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H35

Bàn giám đốc DT2010H35

Giá bán: 3,659,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H37

Bàn giám đốc DT2010H37

Giá bán: 3,839,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT2010H40

Bàn giám đốc DT2010H40

Giá bán: 4,249,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H12

Bàn giám đốc DT1890H12

Giá bán: 3,089,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H14

Bàn giám đốc DT1890H14

Giá bán: 2,959,000 VNĐ
Bàn giám đốc DT1890H15

Bàn giám đốc DT1890H15

Giá bán: 3,189,000 VNĐ

Sofa Cao cấp

Sofa da cao cấp Ard205

Sofa da cao cấp Ard205

Giá bán: 0 VNĐ
Sofa da cao cấp SF206

Sofa da cao cấp SF206

Giá bán: 0 VNĐ
Sofa da cao cấp SF60

Sofa da cao cấp SF60

Giá bán: 18,299,000 VNĐ
Bộ ghế Sofa SF005

Bộ ghế Sofa SF005

Giá bán: 16,588,000 VNĐ
Bộ ghế Sofa SF006

Bộ ghế Sofa SF006

Giá bán: 17,424,000 VNĐ
Bộ Salon SF72

Bộ Salon SF72

Giá bán: 9,800,000 VNĐ
Sofa văn phòng FM-113

Sofa văn phòng FM-113

Giá bán: 0 VNĐ
Sofa văn phòng FM-114

Sofa văn phòng FM-114

Giá bán: 0 VNĐ

Vách ngăn

Nội thất quán Bar-Cafe

Ghế quầy bar SB 29

Ghế quầy bar SB 29

Giá bán: 1,024,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 27

Ghế quầy bar SB 27

Giá bán: 1,024,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 22

Ghế quầy bar SB 22

Giá bán: 960,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB21 (SB21G)

Ghế quầy bar SB21 (SB21G)

Giá bán: 1,060,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 10

Ghế quầy bar SB 10

Giá bán: 739,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 09

Ghế quầy bar SB 09

Giá bán: 524,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 07

Ghế quầy bar SB 07

Giá bán: 125,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 06

Ghế quầy bar SB 06

Giá bán: 276,000 VNĐ
Ghế quầy bar SB 04

Ghế quầy bar SB 04

Giá bán: 389,000 VNĐ

Tư vấn Ardeco