Hotline 0243 864 4629 - 0243 361 0176 - 097 535 2885

  • Tư vấn dự án 1
  •  
  • Ms. Hoa : 097 535 2885
  • kd_manhphat01
  • Tư vấn dự án 2
  • Ms. Quỳnh : 097 422 7281
  • kd_manhphat01
  • Tư vấn dự án 3
  • Mr. Thành : 0165 888 6996
  • kd_manhphat01
 

 

Sân khấu hội trường | Nội thất sân khấu hội trường

Bục phát biểuXem thêm..

Bục phát biểu LT01

Bục phát biểu LT01

Giá bán: 1,565,000 VNĐ
Bục phát biểu LT-03

Bục phát biểu LT-03

Giá bán: 1,565,000 VNĐ
Bục phát biểu LT-04

Bục phát biểu LT-04

Giá bán: 1,901,000 VNĐ
Bục phát biểu LT-04

Bục phát biểu LT-04

Giá bán: 1,596,000 VNĐ

Bục tượng bácXem thêm..

Bục tượng bác LTS01

Bục tượng bác LTS01

Giá bán: 2,384,000 VNĐ
Bục tượng bác LTS-03

Bục tượng bác LTS-03

Giá bán: 2,111,000 VNĐ
Bục tượng bác LTS02

Bục tượng bác LTS02

Giá bán: 2,384,000 VNĐ
Bục tượng bác LTS-04

Bục tượng bác LTS-04

Giá bán: 1,911,000 VNĐ

Bệ sân khấuXem thêm..